WerKplaatsen sociaal domein
Voorwoord

Het alledaagse leven kunnen blijven leiden

Krijn van Beek

Dementie is een ingrijpende aandoening. Ingrijpend voor de persoon zelf, intensief voor naasten. Je leven staat op z’n kop - en gaat tegelijkertijd ‘gewoon’ door. Veel zorg en tegelijkertijd weinig zorg, want dat is de paradox van dementie: care noch cure kunnen mensen met dementie genezen. Er is helaas nog geen medicijn.

Op het sociale vlak valt er echter wel veel te doen. Goed werkende sociale netwerken kunnen de zorg voor mensen met dementie met elkaar delen en zo de inspanning voor ieder afzonderlijk draaglijk houden. En die sociale netwerken zijn op hun beurt weer van cruciaal belang voor mensen met dementie: onder de mensen zijn, een wandelingetje maken, een boodschapje doen. Alledaags leven verhoogt de kwaliteit van leven.

Maar hoe vorm je die ‘goed werkende sociale netwerken’ rond mensen met dementie? Het aangrijpende verhaal van Dolly Verhoeven over haar inmiddels overleden man Volkert laat zien hoe fijn het is om zorg te delen met familie, vrienden en bekenden. Dolly weet hen in te schakelen, maar je leest tussen de regels door ook hoe ingewikkeld dat is. Een vriendin die een rooster maakt, had iedereen maar zo’n vriendin! En was er iemand die een lichte gebruiksaanwijzing kon geven om een middag op stap met Volkert leuk te houden? Ik lees er niet over. En wat als je partner geen sociaal vaardige professor is? Of als je zonder partner bent?

In het arrangeren, orkestreren, modereren van die netwerken - daar zit het grote werk van sociaal professionals die zich richten op dementiezorg! Daar zit de sleutel om een crisis(opvang) te voorkomen. Daar zitten de puzzels waar de Werkplaatsen Sociaal Domein antwoorden op proberen te ontwikkelen en waarover je meer leest in dit magazine.

Krijn van Beek, voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein
voorzitter@werkplaatsensociaaldomein.nl

Werplaatsen sociaal domein
Colofon

Magazine ‘Dementie’

© Werkplaatsen Sociaal Domein, Utrecht 2023

Meer weten over de Werkplaatsen Sociaal Domein? www.werkplaatsensociaaldomein.nl/over-ons

De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS in nauwe samenspraak met de VNG. Op andere vlakken worden we ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie. Reacties, vragen en suggesties zijn welkom via info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Redactie: Hans Alderliesten, Marc Engberts, Els Hofman, Lars Ramaker, Maud Schuit
Vormgeving: Fullmoon
Coverfoto: 123RF

Overname van (delen van) teksten is toegestaan met bronvermelding. Overname van foto's en afbeeldingen is niet toegestaan. De afgebeelde personen op de foto’s hebben niet altijd een relatie met de tekst.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de projecten van de Werkplaatsen Sociaal Domein?